Home / Slotservice / Sluitsystemen

Sluitsystemen

Sluitsystemen

Wanneer worden sluitsystemen gebruikt?

Sluitsystemen of sluitplannen worden toegepast in situaties waarbij er meerdere deuren zijn, die door verschillende sleutelbeheerders al dan niet geopend mogen worden. Om te voorkomen dat de sleutelbeheerder van iedere deur een sleutel aan zijn bos heeft, krijgt hij één sleutel die enkel de ruimtes kan ontgrendelen waartoe hij het recht heeft.

Denk bijvoorbeeld aan een appartementencomplex waarin iedere bewoner via de centrale toegangsdeur met dezelfde sleutel als de voordeur binnen komt. Vervolgens past dezelfde sleutel alleen op hun eigen voordeur. De technische dienst heeft ook een sleutel, waarmee ze niet in de woningen kunnen komen, maar wel in de technische ruimten, die voor de bewoners weer ontoegankelijk blijven.

Onze sleuteldienst kan diverse sluitsystemen maken, die voldoen aan iedere situatie. Van woningen tot zorginstellingen, van universiteitsgebouwen tot kantoren. Indien gewenst kan een sluitsysteem beveiligd (gecertificeerd) worden, zodat alleen de beheerder/eigenaar sleutels bij kan laten maken op vertoon van een certificaat.
pfaffenhain sleutel 1

pfaffenhain sleutel 2Pfaffenhain

Onze sleutelafdeling werkt met Pfaffenhain cilinders welke beschikken over een 6-stiftige kern met eventueel ook zijboringen. Hierdoor zijn de combinatiemogelijkheden voor onze technische slotendienst vrijwel onbeperkt.

Het berekenen van sluitsystemen, vooral van zeer uitgebreide sluitsystemen, is een wetenschap op zichzelf. Onze sleutelafdeling beschikt over uitgebreide computerrekenprogramma’s die de verschillende sluitingen kunnen berekenen. Waarbij de veiligheid van de cilinders én de wensen van de klant voorop staan.

Sluitsystemen hoeven niet ingewikkeld te zijn.

Vooral voor toepassing in woningen brengt een sluitsysteem van gelijksluitende cilinders veel comfort en bedieningsgemak. In zo’n systeem zijn alle in de woning toegepaste Pfaffenhain cilinders gelijk gepermuteerd, waardoor alle deuren met dezelfde sleutel afsluitbaar en te openen zijn.

Nadeel van een dergelijk systeem is dat bij verlies of diefstal van de sleutel, alle cilinders moeten worden vervangen of aangepast, dit laatste kan onze technische dienst voor u verzorgen.
De voordelen van het kunnen bedienen van alle sloten met één sleutel en de beperkte sleutelbos wegen echter ruimschoots op tegen dit nadeel.

De kleinst denkbare seriesluiting/sluitsysteem bestaat uit twee cilinders, die beiden verschillend gepermuteerd zijn en dus van elkaar verschillende sleutels hebben. Daarboven geplaatst een hoofdsleutel, waarvan de permutatie zodanig is berekend, dat deze sleutel beide cilinders kan bedienen.

twee cilinders

Op dezelfde manier kan een hoofdsleutelsysteem (zie bovenstaande afbeelding) bestaan uit een groter aantal cilinders die allemaal verschillend sluitend zijn, met daarboven een hoofdsleutel. Bij Pfaffenhain is het aantal verschillende cilinders dat te rangschikken is onder een hoofdsleutel zodanig groot, dat nauwelijks beperkingen in de toepassing nodig zijn.

Vaak worden sluitsystemen onderverdeeld in groepen van verschillende cilinders, waarboven een hoofdsleutel, die alle cilinders in die groep kan bedienen.

Boven de hoofdsleutels kan een generale hoofdsleutel worden gecreëerd, die zowel de functies van de hoofdsleutel in zich heeft als die van alle andere sleutels van het systeem.

Een generale hoofdsleutel kan alle cilinders in een sluitsysteem bedienen. Deze groepsonderverdeling kan – afhankelijk van het aantal cilinders en de permutatiemogelijkheden van het cilindersysteem – vaak worden uitgebreid, waardoor meerdere niveaus en meerdere groepen kunnen worden toegepast (zie onderstaande afbeelding).
hoofdsluiting

Eén van de meest toegepaste sluitsystemen is de centraalsluiting.

Centraalsluiting (zie onderstaande afbeelding) houdt over het algemeen in dat een aantal deuren verschillend sluit. De deuren zijn allemaal voorzien van verschillend gepermuteerde cilinders, maar één centrale toegangsdeur wordt door alle individuele sleutels wordt bediend.

Dergelijke systemen worden veelal toegepast in appartementsgebouwen. Centraalsluiting wordt ook toegepast op een gemeenschappelijke berging of garageruimte. (zie onderstaande afbeelding).

Centraalsluiting

De verschillende sluitsystemen kunnen ook in combinatie worden toegepast. Het is goed mogelijk een gecombineerd hoofdsleutel-/centraalsleutelsysteem te hebben of een sluitsysteem, waarbij een gedeelte bestaat uit verschillend sluitende cilinders, die niet onder een hoofdsleutel vallen terwijl een ander deel wel door de hoofdsleutel wordt bediend. 

Combinatie

De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, vooral voor technisch hoogwaardige sluitsystemen. Een combinatie van verschillende technieken (elektronica, magneetblokkering, blokkeerbalken, boringen en sleutelprofielen) maakt dat vrijwel iedere wens kan worden vervuld. In veel elektronische cilinders zijn de eigenschappen van de verschillende technieken gecombineerd.

Uw Situatie: Wij hopen u hiermee enigszins een idee te hebben gegeven wat een sluitsysteem inhoud. Onze sleutelafdeling heeft jarenlange ervaring met het opstellen van uw sluitsysteem of sluitplannen en helpt u dan ook graag wat de mogelijkheden voor u hierin kunnen zijn.

Wellicht hebt u nog specifieke vragen m.b.t uw situatie. Wilt u meer informatie m.b.t. sluitsystemen dan adviseren wij U graag.
Wij verzoeken u wel vooraf een afspraak te maken, zodat wij u hierin goed kunnen informeren en adviseren.