Lips/Bruynzeel 1000 (1001 t/m 1098)

9.95

Dit betreft een oude serie van Lips/Bruynzeel, maar is desondanks nog steeds een regelmatig gevraagde (kast)sleutel. Dit komt doordat de bijbehorende sloten nog regelmatig in vooral oudere huizen voor komen.

De nummering van deze sleutel loopt van 1001 t/m 1098. Het nummer staat op de sleutel.

10% korting bij twee of meer sleutels

Sleutelnummer (1001 t/m 1098)

Ronde / vierkante kop

Heeft de originele sleutel een ronde of vierkante kop?

Upload hier een foto van uw sleutel

Graag een duidelijke foto van de gehele sleutel van bovenaf, zodat de insnijdingen goed te zien zijn.
Dit vragen wij om er zeker van te zijn dat wij de juiste sleutel leveren. Heeft u geen sleutel meer, dan kunt u dit veld leeg laten.

(Maximale grootte bestand 64 MB)

Optionele tweede foto

(Maximale grootte bestand 64 MB)
Artikelnummer: 1000-LIPS-1 Categorie: ,

Beschrijving

Dit betreft een oude serie van Lips/Bruynzeel, maar is desondanks nog steeds een regelmatig gevraagde (kast)sleutel. Dit komt doordat de bijbehorende sloten nog regelmatig in vooral oudere huizen voor komen.

De nummering van deze sleutel loopt van 1001 t/m 1098. Het nummer staat op de sleutel.

Wij leveren originele Bruynzeel sleutels.

1001 1011 1021 1031 1041 1051 1061 1071 1081 1091
1002 1012 1022 1032 1042 1052 1062 1072 1082 1092
1003 1013 1023 1033 1043 1053 1063 1073 1083 1093
1004 1014 1024 1034 1044 1054 1064 1074 1084 1094
1005 1015 1025 1035 1045 1055 1065 1075 1085 1095
1006 1016 1026 1036 1046 1056 1066 1076 1086 1096
1007 1017 1027 1037 1047 1057 1067 1077 1087 1097
1008 1018 1028 1038 1048 1058 1068 1078 1088 1098
1009 1019 1029 1039 1049 1059 1069 1079 1089
1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090